Een interview met Angela Wiedl van haar nieuwe album „Der Engel an deiner Seite“

Dit interview komt van de website van Jupiter-Records en werd afgenomen door Tobias Reitz.

Lente 2008. Ik heb een afspraak met Angela Wiedl. Wij willen over haar nieuwe album “Der Engel an deiner Seite” en over haar 30-jarig toneeljubileum praten. We treffen haar bij het tournee “Das Frühlingsfest der Volksmusik” waarmee zij als een graag geziene gala-vertolkster krap aan een kwartaal lang door het land is getrokken en wat de mensen enthousiast heeft gemaakt. Als we aan elkaar voorgesteld zijn, is mijn eerste indruk: Een warmbloedige vrouw. Dat verrast mij bepaald niet, zo ken ik haar in de eerste plaats  al van de televisie en ten tweede werd zij in de media al dikwijls als zodanig beschreven. Ze glimlacht terughoudend maar beleefd. Ik ben gespannen wat betreft  de eerstvolgende uren en laat mijn TV indrukken van Angela Wiedl de revue passeren. Hoe zij hitparade na hitparade  gewonnen heeft, altijd met een stralende lach, maar zonder ook maar een enkele vreugdekreet of met een pose van overwinnaar. Haar vreugde was altijd ingetogen, eigenlijk gelijkwaardig aan haar liedjes. Met “Mama Theresa”, “Doch das Herzklopfen…des verdank i dir” en “La storia della montagna“ heeft ze haar grootste hits gelanceerd- drie titels, die ver staan verwijderd van het genre “bierfeest-volksmuziek” dat op zichzelf iets van een titel in zich dragen, zoals de zangeres zelf. Ik neem de vragen door die ik haar graag zou willen stellen: over haar ontdekker en producent Ralpf Siegel, over de liederen die haar na aan het hart liggen, over de dingen die zij buiten het toneelpodium doet en over de plannen voor de toekomst. En natuurlijk vraag ik naar haar nieuwe album “Der Engel an deiner Seite”. En ik ervaar dat Angela Wiedl normaal gesproken zelf haar liedjes uitzoekt. Maar deze keer was dat niet het geval. Dit keer is Ralph Siegel, die zij zelf niet alleen als haar ontdekker, promotor, componist en producent  bestempeld maar ook als “Vriend, waarop ik mij zou kunnen verlaten toen alle anderen reeds uit het zicht waren verdwenen”, met een verzoek bij mij kwam en vroeg of hij ditmaal de titel voor het album mocht  uitzoeken en of ik bereid was er voor één keer mee in wilde stemmen. Er is nu een album uitgekomen waarvan Angela Wiedl zegt zonder omhaal: “Het is werkelijk een zeer, zeer goed album; dat weet ik!” Ze schijnt daadwerkelijk tevreden te zijn met zichzelf en haar muziek, of het nu het vertrouwen in de  menselijkheid betreft zoals tot uitdrukking gebracht in de balladen zoals “Hoffnung” of de hartstochtelijke Rock ’n Roll “Fühl dich wohl”, waarmee zij het eerder vertellende, qua tekst diepzinnige album ongepast dynamisch afsluit. Verbazend genoeg is dit de eerste titel van het album waarvan zij in het gesprek vertelt. Terwijl het haar veel plezier bezorgt bij het zingen zoals de fan bij het horen. Dat is dus ook Angela Wiedl. Ik dans al meer dan 20 jaar  Rock’n Roll en Boogie,”zegt ze, “voor het tijdperk van de zestigers heb ik veel over”. En waarvoor nog meer? Natuurlijk voor “München leuchtet”, vertelt ze, het openingslied in “Der Engel an deiner Seite”. De wonderbare atmosfeer van de titel  mocht zowel de toerist als ook de kenner van de stad de ziel raken:”München straalt als een reuze sterrenzee – München straalt zodanig al was het betoverd.” À propos “betovering”- de eerste single die bij het horen absoluut de ziel beroert, heet precies zoals het album “Der Engel an deiner Seite.” Dus in meerdere zin een lied over geloven/vertrouwen dat in het leven van Angela een grote rol speelt. “Twee jaar terug, toen mijn dochter is overleden”, vertelt ze, “heb ik geloofd nooit meer te kunnen zingen. Het had kunnen gebeuren dat, bij een dergelijk gebeuren mensen afknappen. Mijn kracht was het geloof in God. En het besef dat Angelina wilde dat ik zing.”Angela Wiedl zwijgt even. We zwijgen beide. Dan vervolgt ze:”Ik weet dat ik haar ooit nog eens terug zie en dan wil ik haar kunnen zeggen dat ik doorgegaan ben met zingen. Voor mij zal het nog lange tijd duren, voor haar niet langer dan een oogopslag. Een oogopslag tot troost. En vele mooie herinneringen, die nooit vergaan(vervliegen). Maar ook veel nieuw vertrouwen. Als de lieve God het gewild zou hebben, dat ik niet meer zing, zou hij mij mijn stem hebben afgenomen. Maar hij wilde dat niet, Hij heeft mij de muziek laten behouden. Dat geeft mij kracht. Ik weet, zo zal het zijn.” Wellicht de belangrijkste wijsheid in het leven van Angela Wiedl. Zij vertelt over de ontmoeting met moeder Theresa, die zij voor het leven in het geheugen heeft geprent.”Ze heeft mij gevraagd om me bij haar orde aan te sluiten. Dat gaf me een bijzonder gevoel. Ik zei haar mijn plaats als zangeres gevonden te hebben en voel dat deze ingeslagen weg de juiste voor mij is. Toen heeft ze mij aangekeken en gezegd: “Ja, dan is het goed. Dan moet het zo zijn.” Dat verklaart ook het verzoek van Ralph Siegel om de liedjes voor het nieuwe album uit te zoeken. “Ik weet dat hij deze liedjes niet alleen als producent heeft uitgezocht maar ook als vriend. Ik heb nog enigszins getwijfeld, maar hij heeft me met zijn ideeën overtuigd. (Mij uit het slakkenhuis gehaald.) Ik ben hem dankbaar. ”En met het bewustzijn van de zangeres verenigt Angela Wiedl vele, meerdere kleine opgaven in het album “Der Engel an deiner Seite”. De van de geschiedenisvertelster (“Johnny und Marleen”, “Via Mala”, “Eines Tages irgendwo”) , de troosterin  (“Doch am Abend, da kommen die Träume“) en de romantikerin (“I mag die mehr und mehr“) , en ook die van één der beste vriendinnen (“Gottes Mühlen mahlen langsam”) of een dagboekschrijfster (“Wir sind überm Berg”). Met de nieuwe versie van “Meine kleine Freiheit”van Nicole uit het jaar 1983 heeft Angela Wiedl een klassieker nieuw leven ingeblazen die qua tekst in haar leven en haar  filosofie past en die muzikaal niet  hoeft aangepast te worden om ze goed aan te voelen, al was het voor het eerst voor Angela Wiedl geschreven. We praten nu al 2 uur. De tijd die ongemerkt voorbij ging. Angela Wiedl straalt kracht, rust en evenwichtigheid uit. Haar woorden zijn weloverwogen en zelfbewust, maar werken – voor een artiest verbazend onijdel. Het moet wel het geloof in een hogere macht zijn die haar de  deemoed verleent waarmee ze haar beroep uitoefent en haar leven leeft. Dat men het succes niet vasthouden kan en niet de inhoud van het leven is, heeft ze allang begrepen. En meer nog:”Ik geloof dat alles terugkomt wat je aan andere mensen geeft of aandoet.”Daarom geeft ze zelf de mensen het liefst vreugde. Met haar stem, haar uitstraling en haar aan de wonderbaar herinnerde schoonheid zoals die van Ingrid Bergman. Die beoefent ze met Yoga en één maal per jaar met Ayurvedische panchakarma. “Dat zijn ontgiftingskuren, die in het lichaam afgezette slakken en giftstoffen afvoeren en die vervolgens afgescheiden worden. Je wordt met olie gemasseerd, weliswaar zeer krachtig en over het gehele lichaam, en als de olie van je huid gewreven wordt, is het donkerder als voorheen. Toen ze dat voor de eerste keer bij mij gedaan hadden, heb ik me na een paar dagen  gevoeld als een oude vrouw, had overal pijn, terwijl de giftstoffen zich opgelost hebben en door het lichaam zijn verlaten. Maar als je het overwonnen hebt, voel je je een nieuw mens. Ook bij het eten let Angela Wiedl erop wat ze aan haar lichaam toevertrouwd, in overeenkomstige deskundige boeken leest, en dat ze kookt  volgens overeenkomstig erkend en moderne voedingspatronen. Ze behoort wel tot de mensen waarvan men kan zeggen, zij leven bewust. Waarop verheugt Angela Wiedl zich op dit moment en hoe zien de plannen voor de toekomst eruit? “Ik zou graag eens een album met oude liedjes opnemen, persoonlijke lievelingsliedjes uit de dertiger en zestiger jaren, die de mensen zich graag herinneren.” Een mooi idee waarvoor de stem van Angela Wiedl perfect schijnt te zijn. Maar vooreerst verheug ik mij op het actuele album “Der Engel auf meine Seite”en op de kerkconcerten die ik deels solo en deels wederom met Oswald Sattler zal afwerken. Na een lange avond nemen we kort voor middernacht afscheid. Angela Wiedl  rijdt met collega’s verder naar het volgende tournee en zal ook daar met stralende lach en bekoorlijke altstem op het podium staan en de mensen een paar uren vreugde schenken. Omdat zij met hart en ziel zangeres is. Ik zal aan deze avond en aan dit gesprek nog vaak terugdenken. Mij op de volgende ontmoeting verheugen. En tot dat moment zal ik steeds gadeslaan hoe lang een oogopslag duurt. Tobias Reitz

 

( deze tekst komt van de homepage van Jupiter-Records)

Van Duits vertaalt naar Nederlands door Dhr. R. Bijlsma. (Buurman van Fanclub-leden Harm en Baukje van den Berg)